telezdrowie.pl

Telemedyczne systemy diagnostyczno-rehabilitacyjne
Witamy na stronach zapoczątkowanego w latach 1999-2001 polskiego portalu telemedycznego, który oferuje interaktywne serwisy diagnostyczo-rehabilitacyjne w dziedzinach związanych ze zmysłami odpowiedzialnymi za komunikowanie się.
Słyszę…
Multimedialny system badania słuchu
Mówię…
Powszechny System Badań i Rehabilitacji Mowy
Tinnitus
Serwis diagnostyczno-informacyjny dla osób cierpiących na szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki
Widzę…
Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia

Portal został opracowany we współpracy Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami niniejszy portal stał się jednym z częściej odwiedzanych portali telemedycznych dostępnych w Internecie. Zadecydowały o tym: wykorzystanie wielu wyników oryginalnych badań naukowych i wysoki stopień interaktywności naszych serwisów.

Rozwiązania poszczególnych systemów diagnostyczno-rehabilitacyjnych są tematem międzynarodowych zgłoszeń patentowych o numerach: PCT/PL00/00019; PCT/PL00/00079; PCT/PL00/00081; PCT/PL00/00085.

Nagrody i wyróżnienia

Zgodnie z oceną miedzynarodowego jury w konkursie Stockholm Challenge Award nasz system "Słyszę" zalicza się do dziesięciu najlepszych aplikacji w kategorii "Zdrowie i Jakość Życia".

Ponadto zostaliśmy nominowani jako jeden z pięciu najlepszych produktów multimedialnych Europy w zbliżonej kategorii w międzynarodowym konkursie "Europrix 2000".

Profesorowie kierujący tworzeniem poszczególnych aplikacji uzyskali w 2000 r. Pierwszą Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągniecie naukowo-techniczne.

Na mocy decyzji Komitetu Badań Naukowych opracowane systemy reprezentowały Polskę na wystawie "Technologie Społeczeństw Informacyjnych" IST 2000 (Information Society Technologies) w Nicei.

Programy do badania słuchu i mowy przez Internet zostały także wyróżnione tytułem promocyjnym "Polski Wynalazek Roku 2000" przyznanym przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień.

Otrzymaliśmy także Oskara Polskiego Biznesu (nagrodę Polskiego Klubu Biznesu) w kategorii "Produkt Roku" za multimedialne programy do diagnostyki słuchu, głosu i mowy.

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości "Innowacje 2001" nasze systemy zostały nagrodzone Złotym Medalem. Natomiast mięsiecznik "Computer World" przyznał nam tytuł Lidera Informatyki 2001.

W listopadzie 2002 roku podczas Światowego Salonu Wynalazczości "Eureka" profesorom Andrzejowi Czyżewskiemu, Bożenie Kostek i Henrykowi Skarżynskiemu za ich międzynarodowe opracowania patentowe związane z zastosowaniami technologii informatycznych w dziedzinie diagnozowania patologii słuchu, mowy i wzroku przyznano dwie kolejne prestiżowe nagrody: Grand Prix Premiera Rządu Walonii (gospodarza brukselskiego Salonu) oraz Grand Prix International Światowej Organizacji Prasowej (Organisation Mondiale de la Presse Periodique). Więcej informacji na tej stronie.

Nasze projekty zostały zakwalifikowane do konkursu eEurope Awards for eHealth 2004. Więcej informacji na tej stronie.